Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Къде да видя кой е клиентският ми номер?

Можете да откриете клиентския си номер:

1. В договора ви с нас
2. В последния SMS за неплатена сметка
3. В всяка разписка за платена сметка
4. Като се свържете с нас на 0700 35 035
5. Като ни пишете на info@net1.bg