Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Какъв е срокът за плащане на месечните сметки?

Можете да платите текущата си сметка през целия текущ месец на
ползване. Нет1 предоставя 35 дни срок за плащане на текущите задължения, като крайния срок е 5-то число следващ месеца на ползване на услуга. 


Например: сметката за месец юни може да се заплати през целия месец юни, но най-късно до 5-ти юли.