Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Какво е "Покани приятел"?

Това е програма, която позволява на всеки наш клиент да покани свой приятел, който също да стане наш клиент. В знак на благодарност за препоръката, ние ще подарим по един безплатен месец както на този, който кани, така и на поканения.

Научи повече как да каниш приятели тук.