Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Настройки на профили, управление и възможности за пероснализация в InfiniTV

Мога ли да избера един профил и да не ме пита всеки път? Да, може. Това става като изберете основен профил от Настройки -> Настройки на профил -> Основен профил и изберете желания от ва (мъж, жена, дете и т.н.). Приложението ще стартира всеки път директно в начален екран.

Мога ли да подредя каналите по избор? Не, но можете да добавите в любими желаните от вас канали, като те се появяват в реда на добавяне. Когато влезете в категория Любими, каналите ще бъдат подредени в желания от вас ред и при смяна канал от дистанционното с бутоните нагоре/надолу ( Channel +-), ще тръгват в реда от Любими.

Мога ли да променя времето за изключване на приложението? Да, това става от Настройки -> Основни -> Изключване и изберете желанато време за автоматично изключване при бездействие в платформата. Ако желате да изключите тази опция - изберете "0 (изкл.)".

Мога ли да гледам канали, без да се появяват в последно гледани? Да, за целта трябва при избор на профил да влезете с профил "Инкогнито". В него няма нито любими, нито последно гледани канали и предавания.