Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

В какъв срок ще ми пуснете услугата?

След като заявите включване онлайн, в магазин или по телефона и подпишете своя договор, инсталацията на услугата ще се извърши в рамките на до 3 работни дни.

Служител от отдел "Обслужване на клиенти" ще се свърже с вас, за да уговори подходящ ден и час за инсталация на услуга.