Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Колко компютъра мога да ползвам от един акаунт?

Няма ограничение в броя на компютрите, които се използват с един
абонамент за услугата Интернет. Колкото по-високаскорост изберете 35,
55, 75 или 100 Mbps, толкова по-добра връзка ще имате.