Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Устройства и приложения за InfiniTV

На какви устройства може да се гледа InfiniTV?  

Можете да гледате на:

  • LG смарт телевизор
  • Samsung смарт телевизор
  • Android TV - всички смарт телевизори 
  • Apple TV
  • Смартфон или таблет с Android или iOS

За целта трябва да влезете съответно в LG content store, Samsung store, Google Play или App Store и да намерите свалите приложението InfiniTV. Ако нямате смарт телевизор може да закупите или наемете STB от нас.

На колко устройства мога да гледам с един абонаментен план от NET1? Един абонаментен план ви дава възможност да гледате на до 3 устройства едновременно, като вие определяте кои са те. Ако в даден момент ги превишите, можете да изберете кое устройство да отпадне, за да гледате на текущото.

Излиза ми съобщение: „Превишен максимален брой устройства изберете кое да премахнете". Изберете устройство от предложените, за да отпадне от вашия акаунт и да можете да гледате на текущото. В случай, че искате да гледате на вече премахнатото - просто влезте от него и изберете друго за премахване.