Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Мога ли да се откажа от договора си?

  1. Ако подпишете договор от разстояние, имате 14 дни, в които да се откажете без да дължите неустойки
  2. Ако подпишете безсрочен договор, можете да се откажете по всяко време, с един месец предизвестие, без да дължите неустойки. Същото важи и за срочен договор, чийто срок е изтекъл и е бил преобразуван в безсрочен
  3. Ако искате да прекратите срочен договор предсрочно (преди изтичане на минималния срок), дължите всички месечни абонаментни такси до датата на изтичане на първоначалния минимален период на договора или неустойка в размер на 90 лв., което от двете е по-малко.