Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Трябва ли да присъствам лично на инсталацията?

На инсталацията трябва да присъства поне едно пълнолетно лице. Ако няма да можете да присъствате лично, уведомете служителя от отдел "Обслужване на клиенти".